TERMA

UDVIKLING AF NYT RADARKONCEPT

Danmarks største forsvarsvirksomhed har med assistance fra Kirkholm udviklet en ny og avanceret radarantenne. Kirkholm har været med i hele processen fra start til slut og har udført de ”Computational Fluid Dynamic”-analyser, der har været grundlæggende dimensionerende for designet. Med fokus på funktion og design har Terma ønsket at udvikle et nyt ”Dual Beam High Gain+”-antennesystem (DBHG+), som indgår i systemer til at overvåge flytrafik i lufthavne, anvendes i skibe på havet og benyttes til at spotte olielæk fra fx boreplatforme.

HOLDBAR OG STRATEGISK UDFORMNING

Radarsystemerne skal i mange tilfælde operere under ekstreme vejrforhold. Antennedesignet er inspireret af avanceret flyteknologi, og systemet kan overleve vindstyrker på op til 250 km/t. Til sammenligning er der tale om orkan, når vindstyrken rammer blot 117 km/t.

Sammen med Terma har Kirkholms opgave i den indledende fase bestået i at udvælge og optimere designet for at minimere luftmodstanden på antennen. Herunder også den sekundære radarantenne, hvor formålet er at identificere individuelle fly. Antennesystemet er udformet i et såkaldt ”stealth”-design, der favner en række teknikker, som anvendes for at gøre fly og skibe mindre synlige for en fjende. Med sit særlige design sikrer Terma-antennen et minimum af synlighed kombineret med, at man undgår forstyrrelse af radarbilledet.

Kirkholm-ingeniør Jacob Fogh Knudsen, der har assisteret Terma, er tilfreds med resultatet.

– Vi har bistået Terma med at udvikle et radarsystem, der er optimeret og beregnet ned i mindste detalje, inden det er sendt på markedet. Der stilles strenge krav til Termas radarsystemer, som skal operere mindst 15-20 år under alle tænkelige vejrforhold med et minimum af vedligehold, forklarer han.

AVANCEREDE CFD-ANALYSER

I udviklingen af radarantennen har Kirkholm udført de Computational Fluid Dynamic- eller CFD-analyser, som har været afgørende for designet og de efterfølgende styrkeberegninger på antennen.

– Fordelen ved at udarbejde CFD-analyser tidligt i processen er blandt andet, at vi kan fremlægge designforslag uden at bygge dyre prototyper og afvikle omfattende forsøg. Med analyserne kan vi forudse forskellige konsekvenser af designændringer i de indledende faser, siger Jacob Fogh Knudsen.

Efter godkendelse af det endelige design har Kirkholm foretaget de detaljerede CFD-analyser af flowet omkring antennen. Analyserne er efterfølgende blevet verificeret i vindtunneltests i skala 1:2 i USA. Derudover har Kirkholm bistået med opbygning af testmodeller, kravspecifikation til vindtunneltest, konstruktion af fixturer til produktion af antennen samt udarbejdelse af tegninger og dokumentation.

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm