KOPENHAGEN FUR

KONCEPTER TIL KVALITETSSORTERING AF MINKSKIND

Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels. I Glostrup ligger deres store sorteringshaller, hvor der hvert år kvalitetssorteres op imod 30 millioner pelsskind. Skindene sælges på fem årlige auktioner, hvor kunder fra hele verden strømmer til. I dag kvalitetssorteres skindene af medarbejdere, der er særligt uddannet i ”at skue kvaliteten på hårene”. Det vil sige, at de på få sekunder kan afgøre, hvordan enkelte skind skal klassificeres i forhold til Kopenhagen Furs skindkvaliteter.

Kopenhagen Fur oplever stor efterspørgsel på minkskind, og det betyder, at der i fremtiden skal sorteres flere skind – hurtigere. For at være på forkant med udviklingen undersøger Kopenhagen Fur, om sorteringsprocessen kan foregå på en mere effektiv måde. I den forbindelse har virksomheden bedt Kirkholms konceptudviklingseksperter om at udvikle kvalificerede metoder.

VIGTIGT AT LÆRE BÅDE SKINDET OG PROBLEMSTILLINGEN AT KENDE

Kirkholms ingeniør og konceptudvikler Vicky Miskovic har stået i spidsen for opgaven. For at komme godt fra start har hun sat sig godt ind i virksomheden, produkterne og ikke mindst problemstillingen.

– Udfordringen i projektet er, at et trænet øje kan detektere mange ting på kort tid. Derfor er der flere parametre, der spiller ind i sorteringen – det giver en kompleks problemstilling. Derfor er man nødt til at dele problemstillingen op i mindre dele, som man så angriber enkeltvis. På den måde kan man finde frem til delløsninger eller metoder, der herefter kan verificeres via funktionsmodeller, forklarer Vicky. Efter at have fået den grundlæggende viden om skind, behov og ønsker på plads har Vicky sammen med sit hold af Kirkholm-specialister sat gang i idégenereringen. Med forskellige relevante kompetencer samlet opstod idéer til løsninger med blandt andet fotografering, ultralyd, lyskilder, algoritmer og meget mere. Herefter blev de bedst kvalificerede løsninger valgt ud, som Kirkholm kunne undersøge nærmere.

GENNEMARBEJDEDE KONCEPTER KLAR TIL IMPLEMENTERING

Arbejdet er til sidst mundet ud i en rapport med de tre potentielle sorteringsmetoder.

– Med løsningerne, som vi har fundet frem til, vurderer vi, at sorteringen både vil kunne gå hurtigere og blive mere ensartet, siger Vicky.

Med Kirkholms rapport i hånden ved Kopenhagen Fur nu, hvordan de kan gå videre med en mere effektiv og præcis kvalitetssorteringsproces. Det kan ske med eller uden Kirkholm. Det vil sige, at Kopenhagen Fur til hver en tid kan finde en anden leverandør til at arbejde videre med implementeringen af koncepterne.

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm