DANFOSS IXA

TERMISK CFD-SIMULERING AF EMISSIONSSENSOR

Danfoss IXA udvikler systemer og sensorer med fokus på energioptimering og måling af udstødningsgasser til den maritime industri. Med emissionssensoren MES 1001 kan man på skibene måle indholdet af de skadelige gasser NOx, SO2 og NH3, som udledes fra skibene under drift. På den måde er der hele tiden mulighed for at lave den nødvendige miljødokumentation samt monitorere og optimere forskellige processer ombord.

I forbindelse med udviklingen af emissionssensoren har Kirkholms rolle bl.a. været at foretage analyser af de termiske forhold i instrumentet. Disse er i fokus, da der indgår en følsom detektor i designet. De termiske forhold er specielt kritiske, fordi sensoren er designet til at foretage målinger på varme udstødningsgasser. Det betyder, at instrumentet er udsat for ekstern varmepåvirkning.

Det er både omkostningstungt og tidskrævende at producere og teste prototyper – særligt, når tests skal foretages på et skib i drift, hvor produktion af prototyper skal times med sejlplaner og montering på skibet. Derfor ønskede Danfoss IXA også at minimere behovet for prototyper i løbet af udviklingsprocessen. Ved hjælp af Computational Fluid Dynamics (CFD) kunne Kirkholm både identificere de termiske forhold i sensoren og mindske behovet for prototyper.

Simuleringernes nøjagtighed afhænger i høj grad af opsætningen af randbetingelserne, så de afspejler de fysiske forhold korrekt i beregningsmodellen. Derfor har CFD-samarbejdet med Danfoss IXA været en 3-trinsproces: 1) opbygning af modellen, 2) validering af modellen og dens resultater og 3) endelig optimeringsproces.

CFD-SIMULERINGER HAR SKABT OVERBLIK OG FORSTÅELSE

Det, at Kirkholm har været i stand til at simulere forskellige scenarier beregningsmæssigt, har betydet, at antallet af prototypeiterationer blev holdt på et minimum. Ligeledes blev det samlet set muligt at evaluere flere løsninger i designprocessen. CFD-simuleringerne har været med til at skabe overblik over sensorens termiske design, samtidig med at man har fået en dybere forståelse for kritiske parametre.

Ved hjælp af CFD-simuleringer har Kirkholm bidraget til en øget viden om produktet, mens Danfoss IXA har sparet både udviklingstid og penge. Brugen af CFD gav desuden mulighed for at simulere driftsbetingelser, som ligger uden for sensorens specificerede område, og dermed har Danfoss IXA kunnet vurdere marginer i det termiske design.

TERMISKE SIMULERINGER ER ET ABSOLUT “MUST”

Om CFD-samarbejdet med Kirkholm siger Allan Skouboe, teknisk direktør hos Danfoss IXA:

 – Termiske simuleringer er et absolut ”must”, når man udvikler apparater, som skal have en høj pålidelighed. Høje temperaturer kan reducere levetiden på ens produkt dramatisk, så det er derfor af afgørende betydning, at man har fokus på at få lavet et godt termisk design, og her spiller termiske simuleringer en vigtig rolle.

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm