DANFOSS IXA

 

ANIMATIONSFILM MED EMISSIONSSENSOR

 

Kirkholm visualiserer, hvordan Danfoss IXA’s emissionssensor kan hjælpe rederier med at imødekomme øgede krav om mindre udledning og dokumentation heraf. Animationsfilm er med til at gøre en kompleks problemstilling enkel og et teknisk produkt forståeligt.

 

SE ANIMATIONSFILMENE

Der er stigende fokus på miljøbelastning – også når det kommer til skibsfart. Det betyder bl.a., at rederierne møder strengere reguleringer, der skal sikre, at skibsfarten bliver renere og mere sikker. FN’s organisation for søfart, IMO, står bag kravene, og alle større skibe skal kunne opstille valid dokumentation til håndhævelse af disse.

Danfoss IXA udvikler systemer og sensorer med fokus på energioptimering og måling af udledningsgasser til den maritime industri. Med deres nyudviklede ”Marine Emission Sensor MES 1001” kan man på skibene måle indholdet af de skadelige gasser NOx, SO2 og NH3 i udstødningen. På den måde har man hele tiden mulighed for at lave den nødvendige miljødokumentation.

VISUALISERINGER SKABER FORSTÅELSE OG OPMÆRKSOMHED

Det er en kompleks udfordring, rederierne står over for, og det er ligeledes et teknisk kompliceret produkt, Danfoss IXA præsenterer som en del af løsningen. Til at gøre både udfordring og produkt mere spiseligt har Danfoss IXA brugt Kirkholms kompetencer inden for teknisk illustration til at lave animationsfilm. ”At animere” betyder ”at give liv”, og det er netop det, animationer gør. Med levende billedsprog frem for fx lange tekniske tekster er det nemmere at trænge igennem med sit budskab.

Kirkholm har udformet to film for Danfoss IXA. Den ene forklarer, hvordan selve emissionssensoren fungerer og anvendes. Her kan man komme helt tæt på produktet, hvor animerede detaljer er synlige – detaljer, der ikke umiddelbart kan ses på det fysiske produkt. Den anden film forklarer om forskellige sensorapplikationer og viser, hvordan produktet kan skabe værdi for kunden. CTO hos Danfoss IXA Allan Skouboe er ikke i tvivl om effekten af filmene:

– Vores nye sensorprodukt er unik på det maritime marked, og markedspladsen er ligeledes ny. Derfor havde vi brug for at kommunikere sensorens virkemåde og applikation på en let forståelig måde til vores kommende kunder. Vi besluttede os for at lave to videoer, som vi kunne bruge i forbindelse med kundebesøg og konferencer. Videoerne er blevet brugt ved forskellige lejligheder over hele verden, og effekten er ikke til at tage fejl af: folk, som ser dem, er meget imponerede og forstår med det samme det budskab, vi ønsker at overbringe, forklarer han.

KOMPETENT SAMARBEJSPARTNER MED TEKNISK VIDEN

Til at udforme filmene lagde Danfoss IXA vægt på at bruge en samarbejdspartner med høj teknisk forståelse.

– Valget faldt på Kirkholm, da vi havde brug for en samarbejdspartner, som forstod sig på teknisk komplekse produkter. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet, og Kirkholm har været i stand til at løse opgaven på meget kompetent vis indenfor en presset tidsramme, siger Allan Skouboe.

Fordelene ved at benytte sig af animationsfilm er mange. Det er muligt at sikre en målrettet og entydig kommunikation og skabe et univers, hvor den enkelte fortælling er i centrum. Med sin dynamiske form formår animationsfilm ikke bare at forklare – men også at fastholde modtageren. Endnu en styrke er, at filmene kan bruges på et bredt antal platforme – fx på iPad til salgspræsentationer, på storskærme til messer, på Youtube og andre sociale medier.

Sensoren er baseret på et optisk måleprincip, som kaldes DOAS (Differential Optical Absorbtion Spectroscopy) og kan bl.a. bruges til at dokumentere skibes udledning af skadelige stoffer. Se begge animationsfilm her.

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm