CERN

KIRKHOLM UDVIKLER JUSTERINGSMEKANISME TIL CERN

Foto: Erwin Siesling / CERN

Verdens største forskningscenter inden for partikelfysik, CERN, har anvendt Kirkholms kompetencer til at udvikle en justeringsmekanisme til partikelacceleratoren HIE-ISOLDE. Enorme mængder energi og avancerede undersøgelser er i spil, og det betyder, at ingeniørarbejdet bagved alle installationer på CERN skal være af højeste kvalitet. Ud fra en række opstillede behov og krav har Kirkholm stået for den samlede levering fra start til slut. Kirkholm har arbejdet med idégenerering, skitser, 3D-modeller, kravspecifikation og 2D-tegninger, og under produktionen har Kirkholm fungeret som support. Derudover har ingeniørerne stået for endelige tests for til sidst at overlevere et gennemarbejdet produkt til CERN.

PRÆCISION I EKSTREMT KOLDT OG RADIOAKTIVT MILJØ

Mekanismens funktion er at justere et sæt af fem superledende kaviteter og en solenoide i to retninger, som bevæger sig i et spænd på +/-5 mm. Faktisk kan justeringsmekanismen positionere den to tons tunge samling med en nøjagtighed på 0,05 millimeter – det er på trods af, at mekanismen ikke fylder mere end en stor skotøjsæske. Ud over selve funktionen har der været andre udfordrende faktorer at tage højde for i udviklingsprocessen. Kaviteterne og solenoiden er nedsænket i et kammer med ultrahøjt vakuum, hvor der er cirka minus 250 grader celsius. Dertil kommer, at der er radioaktiv stråling og ekstreme renhedskrav. Derfor har det været nødvendigt at udforme en speciel konstruktion i stærke materialer. Partikelacceleratoren med justeringsmekanismerne er omgivet af en 80 cm tyk betonvæg og er designet således, at den er vedligeholdelsesfri de næste 20 år.

DIALOG SOM UDGANGSPUNKT

Igennem hele processen har Kirkholm og CERN haft et tæt samarbejde. Den ansvarshavende ingeniør fra CERN, Yann Leclercq, ser det som en fordel, at Kirkholm har udviklet justeringsmekanismen baseret på dialog.

– Fordi vi under hele forløbet har haft en god kontakt, har vi været inddraget i hele udviklingsprocessen. På den måde har vi kunnet sparre med hinanden og udveksle idéer for at nå frem til optimale løsninger, hvor der er blevet taget højde for alle aspekter, siger Yann Leclercq. Derudover har det især haft betydning for CERN, at Kirkholm har haft det overordnede ansvar for at få projektet helt i mål.
– Mekanismerne blev overleveret til os, efter de var blevet testet og samlet. Et godt samarbejde mellem CERN og Kirkholm i designfasen har gjort, at vi har overvejet detaljer i et tidligt stadie og har kunnet undgå forsinkelser i fremstillingsfasen. Vores samarbejde med Kirkholm fra design til afsluttende tests har sikret, at produkterne var fuldstændigt gennemarbejdede og klar til at blive installeret, da de blev leveret til CERN, forklarer Yann Leclercq.
SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm