OPNÅ KORTERE UDVIKLINGSTID MED BEREGNINGER TIDLIGERE I PROCESSEN

Ved at tænke beregninger ind tidligt i udviklingsprocessen kan du optimere tids- og ressourceforbrug – og samtidigt undgå at gå ud af det, der kan vise sig at være et forkert spor.

Fra koncept til færdigt produkt er en kompleks proces. Ofte kommer beregninger først på banen, efter idéerne er blevet til et koncept. Vores erfaring er, at det kan skabe stor værdi at benytte analytiske beregninger eller simuleringer allerede i konceptfasen.

Ved at lade indledende beregninger og analyser af nødvendige dimensioner af strukturelle komponenter, termiske systemer eller flowforhold i fluidsystemer være en del af den styrede kreative proces, kan de tages i betragtning, inden konceptfasen afsluttes.

Når du kan holde beregningerne sammen med andre funktionelle eller designmæssige forhold og data, opnår du det bedste udgangspunkt for at udvælge de bedste koncepter – som også er realiserbare.
Et bedre udgangspunkt betyder færre iterationer og dermed kortere udviklingstid. Det kan ses på bundlinjen.

 Kan vi også hjælpe dig? Se mere om vores beregningskompetencer her.

 

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm