KIRKHOLM STILLER SKARPT PÅ AGROINDUSTRIEN MED ERFAREN PROFIL I FRONT

Med ansættelsen af en civilingeniør med viden om mekanik i agrobranchen understreger Kirkholm, at man vil være med til at gøre maskiner til landbruget konkurrencedygtige

Robert Eriksen kommer til Kirkholm med stor viden inden for agroindustrien, hvor han har mere end 20 års erfaring med udvikling af landbrugsmaskiner. Senest har Robert Eriksen bestredet stillingen som udviklingschef i virksomheden Linddana, som fremstiller flishuggere til professionelt brug. Desuden har han egen maskinstation.

Ifølge Kirkholms direktør Nicolai Tolstrup er ansættelsen af Robert Eriksen med til at åbne op for flere spændende konstruktions-, beregnings- eller projektledelsesopgaver i agroindustrien.

Med maskiner, der bliver mere og mere komplekse, er der høje krav til ekspertise, når det kommer til konstruktion og optimering. Kirkholm har både værktøjerne og kompetencerne, der er nødvendige for at opnå en konkurrencedygtig produktion.– Robert har en stor berøringsflade og ved, hvad der rører sig inden for landbrugsbranchen. Han har forståelse og viden og kan hurtigt sætte sig ind i vores kunders behov. Dertil kommer, at vi har et stærkt hold af kompetente maskiningeniører med forskellige specialistområder – dét giver både os og vores kunder en fordel, siger han.

Nicolai Tolstrup ser desuden potentiale i, at den teknologiske udvikling spiller en afgørende rolle i fremtidens landbrug.

– Nye og spændende teknologier vinder frem, hvor bl.a. automatisering er et nøgleord. Vi ser allerede malke- og lugerobotter, hvor kompleksiteten af maskiner er i fokus. Der er rigtig god sammenhæng mellem vores kernekompetencer inden for maskinteknik og de udfordringer, agrobranchen står over for, når det kommer til at følge med udviklingen for at være konkurrencedygtig, forklarer han.

KIRKHOLM KAN BL.A. TILBYDE RÅDGIVNING VEDRØRENDE:

• Optimering og beregning af eksisterende og nye konstruktioner ved hjælp af Finite Element-computerberegninger
• Rådgivning inden for maskinkonstruktion med brug af højstyrkestål
• Dimensionering af transmissionselementer, såsom gearkasser, remtræk, lejer og PTO-aksler
• Design af mobile hydraulikanlæg og specifikation af styringer til disse
• Udfærdigelse af teknisk dokumentation, herunder risikoanalyse, teknisk dossier og CE-mærkning
• Homologering og EU-typegodkendelser
• Projektledelse fra idéfase til serieproduktion
• Specifikation af forsøgsopstillinger og test til verifikation af teoretiske beregninger

ANIMATIONSFILM MED EMISSIONSSENSOR

Kirkholm visualiserer, hvordan Danfoss IXA’s emissionssensor kan hjælpe rederier med at imødekomme øgede krav om mindre udledning og dokumentation heraf. Animationsfilm er med til at gøre en kompleks problemstilling enkel og et teknisk produkt forståeligt.

SE ANIMATIONSFILMENE HER

 

Der er stigende fokus på miljøbelastning – også når det kommer til skibsfart. Det betyder bl.a., at rederierne møder strengere reguleringer, der skal sikre, at skibsfarten bliver renere og mere sikker. FN’s organisation for søfart, IMO, står bag kravene, og alle større skibe skal kunne opstille valid dokumentation til håndhævelse af disse.

Danfoss IXA udvikler systemer og sensorer med fokus på energioptimering og måling af udledningsgasser til den maritime industri. Med deres nyudviklede ”Marine Emission Sensor MES 1001” kan man på skibene måle indholdet af de skadelige gasser NOx, SO2 og NH3 i udstødningen. På den måde har man hele tiden mulighed for at lave den nødvendige miljødokumentation.

VISUALISERINGER SKABER FORSTÅELSE OG OPMÆRKSOMHED

Det er en kompleks udfordring, rederierne står over for, og det er ligeledes et teknisk kompliceret produkt, Danfoss IXA præsenterer som en del af løsningen. Til at gøre både udfordring og produkt mere spiseligt har Danfoss IXA brugt Kirkholms kompetencer inden for teknisk illustration til at lave animationsfilm. ”At animere” betyder ”at give liv”, og det er netop det, animationer gør. Med levende billedsprog frem for fx lange tekniske tekster er det nemmere at trænge igennem med sit budskab.

Kirkholm har udformet to film for Danfoss IXA. Den ene forklarer, hvordan selve emissionssensoren fungerer og anvendes. Her kan man komme helt tæt på produktet, hvor animerede detaljer er synlige – detaljer, der ikke umiddelbart kan ses på det fysiske produkt. Den anden film forklarer om forskellige sensorapplikationer og viser, hvordan produktet kan skabe værdi for kunden. CTO hos Danfoss IXA Allan Skouboe er ikke i tvivl om effekten af filmene:

– Vores nye sensorprodukt er unik på det maritime marked, og markedspladsen er ligeledes ny. Derfor havde vi brug for at kommunikere sensorens virkemåde og applikation på en let forståelig måde til vores kommende kunder. Vi besluttede os for at lave to videoer, som vi kunne bruge i forbindelse med kundebesøg og konferencer. Videoerne er blevet brugt ved forskellige lejligheder over hele verden, og effekten er ikke til at tage fejl af: folk, som ser dem, er meget imponerede og forstår med det samme det budskab, vi ønsker at overbringe, forklarer han.

KOMPETENT SAMARBEJSPARTNER MED TEKNISK VIDEN

Til at udforme filmene lagde Danfoss IXA vægt på at bruge en samarbejdspartner med høj teknisk forståelse.

– Valget faldt på Kirkholm, da vi havde brug for en samarbejdspartner, som forstod sig på teknisk komplekse produkter. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet, og Kirkholm har været i stand til at løse opgaven på meget kompetent vis indenfor en presset tidsramme, siger Allan Skouboe.

Fordelene ved at benytte sig af animationsfilm er mange. Det er muligt at sikre en målrettet og entydig kommunikation og skabe et univers, hvor den enkelte fortælling er i centrum. Med sin dynamiske form formår animationsfilm ikke bare at forklare – men også at fastholde modtageren. Endnu en styrke er, at filmene kan bruges på et bredt antal platforme – fx på iPad til salgspræsentationer, på storskærme til messer, på Youtube og andre sociale medier.

 

KIRKHOLM ER MED TIL AT “REDDE KLODEN””

Brenderup har fået nyt vartegn – en stålklode, som Kirkholm har sikret, er stabil
I 2013 blæste Brenderups gamle vartegn omkuld, da stormen Bodil hærgede i Danmark. Mens Brenderup har måttet undvære sin klodeskulptur i godt tre år, har byen nu fået en ny, der er designet af kunstner og uromager Ole Flensted. Den nye klode er lavet af fire og et halvt ton stål og er seks meter høj. Blandt andet for at undgå, at den nyopførte skulptur bukker under for vind og vejr, har Kirkholm været med til at sikre et solidt fundament ved at løse opgaver inden for tegning, konstruktion og beregning.

– Ligesom den gamle klode symboliserer den nye klode åbenhed og samhørighed. Den består af ni ”ringe”, der er udskåret i en 2,5 cm tyk cortenstålplade. Fra den flade todimensionelle plade rejser kloden sig i tredje dimension i et enkelt udtryk, der alligevel giver skulpturen en spændende dynamik. Når man passerer den, vil de ni ringe bevæge sig indbyrdes. Kloden bliver med sit rustne udtryk en del af landskabet, samtidig med at den hæver sig over det, forklarer Ole Flensted, kunstneren bag Brenderup-kloden.

KIRKHOLM HJÆLPER UNGE MIND YOUR OWN BUSINESS-IVÆRKSÆTTERE VIDERE

Kirkholm har haft besøg af fire unge mænd med en ambitiøs plan. De bliver bakket op af Mind Your Own Business – en organisation, som laver udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder med iværksætteri som omdrejningspunkt

Daniel, Hussein, Faisal og Ihab fra Trige ved Aarhus har sammen med otte andre drenge i alderen 16 – 19 gang i et ambitiøst forretningsprojekt. De har fået en god idé, men hvordan kommer man fra tanke til færdigt produkt, der kan afsættes på markedet? Det bliver de klogere på igennem Mind Your Own Business-forløbet, som de deltager i.

Drengenes mikrovirksomhed hedder Wired, og de er i gang med at udvikle et produkt, der kan gøre hverdagen nemmere – nemlig et redskab, der sikrer, at headset ikke krøller sig sammen til én stor ledningsmasse, når det ligger i lommen. For at komme videre med produktudvikling og design foreslog Wireds mentorvirksomhed Jyske Bank de unge iværksættere at sparre med Kirkholms specialister. På et møde hos Kirkholm præsenterede drengene deres produkt og udfordringer, mens direktør Nicolai Tolstrup og ingeniør Lars Folling Jørgensen, der også er ansvarlig for Kirkholms kompetencegruppe for koncept- og produktudvikling, kom med input og gode råd. Det handler blandt andet om at visualisere sine idéer og blive ved, selv om der er modgang. Efter mødet havde de fire drenge fået nyt mod og var klar til at skitsere, gentænke og videreudvikle deres produkt.

HVAD ER MIND YOUR OWN BUSINESS?

Mind Your Own Business er en organisation, som laver udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene til ansvar at etablere og drive mikrovirksomheder. Siden 2010 er der gennemført 28 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Se mere på www.myob.dk.

STØTTE TIL BØRN, UNGE OG SORG

Kirkholm støtter løbende gode formål. Denne gang har medarbejderne i fællesskab besluttet at lade 12.000 kroner gå til Børn, Unge og Sorg, der hver dag yder et vigtigt stykke arbejde. Organisationen tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm