KRIDT BANEN OP – OG UNDGÅ AT DIN IDÉGENERERING BLIVER SPILD AF TID

Mange oplever, at idégenerering kan virke ligegyldigt og som spild af tid. Men med struktur, overblik og opfølgning kan man få styr på idéerne – og skabe værdifulde koncepter

Af Lars Folling Jørgensen, ingeniør i Kirkholm

”Er du klar på en hurtig brainstorm om fem minutter?” Mange har fået det spørgsmål og har efterfølgende siddet tilbage med en følelse af, at det var spild af tid. Denne følelse bliver ikke mindre, når man ikke får nogen form for opfølgning eller feedback vedrørende det videre forløb for projektet. Det er måske på den baggrund, at jeg fra tid til anden hører folk sige, at idegenerering og brainstorm er nyttesløst – og netop spild af tid.

På trods af det mener jeg ikke, at idegenerering er dømt helt ude, men skal en brainstorm give mening, kan man ikke forberede sig på blot fem minutter. En god idegenerering kræver, at alle parter prioriterer processen.

HVAD ER SPILLEREGLERNE?

Koncept- og produktudvikling kan sammenlignes med boldspil. Man kan godt bare samle en flok mennesker, smide en bold og se, hvad det bringer. Men langt de fleste vil højst sandsynligt foretrække, at alle er enige om, hvad der skal foregå og på hvilke præmisser. Man vil altså gerne undgå at stå midt i et tilfældigt sammenkog af hånd-, fod- og basketbold – eller endnu værre – i en diskussion om, hvad og hvorfor der overhovedet skal spilles. På samme måde er det vigtigt i en idégenerering, at alle er indforstået med, hvad spillet går ud på.

 

DEN STRUKTUREREDE IDÉGENERERING

I mine opgaver med koncept- og produktudvikling arbejder jeg efter en model, som sikrer et maksimalt udbytte af en idegenereringsfase. Modellen er opdelt i fem faser, der munder ud i et eller flere gennemtænkte koncepter. De fem faser er: Projektformulering, koncept- og idégenerering, summering og gruppering af koncepter, fra idégenerering til idéudvikling og til sidst udvælgelse og anbefaling.

Idéen bag modellen og fremgangsmåden er at skabe det bedste og største løsningsrum. For at komme optimalt fra start, er det nødvendigt, at alle deltagere har fokus i samme retning og har sat sig godt ind i problemstillingen på forhånd. Det er vigtigt, at alle krav og ønsker til det fremtidige produkt bliver afdækket. Lige så vigtigt er det, at der sættes gang i kreativiteten og idéerne. Det handler blandt andet om at slippe ”sådan plejer vi at gøre”-tankegangen for at se andre mulige løsninger. Der skal genereres rigeligt med idéer først, så man efterfølgende kan sortere og udvælge blandt dem. Ideerne skal sættes i system – og måske kommer der endda flere til, efter den første brainstorm er slut. Herefter arbejder man videre med de mest interessante idéer og udbygger dem. Til sidst er det muligt at udvælge de bedste koncepter.

Det væsentlige er at give plads til processen og holde fokus. Hvis man formår at komme godt igennem en idégenereringsproces, kan det være et effektivt værktøj til at skabe nye produkter, arbejdsgange eller ydelser.

5 RÅD TIL EFFEKTIV IDÉGENERERING

  • Sørg for at lave et ordentligt forarbejde
  • Vær åben over for dine egne ideer – og brug andres
  • Vær opmærksom på gruppekemien
  • Husk at samle op og informere
  • Giv den gas – ellers sker der ingenting

 

VIL DU VIDE MERE?

Lad Kirkholm hjælpe dig videre med koncept- og produktudvikling i din forretning. Kontakt en salgsingeniør nær dig for en uforpligtende snak om dine konkrete behov.

SALG

Nicolai Tolstrup

Adm. direktør | B.Sc. ME

Jylland

+45 29 72 94 30

nto@kirkholm.dk

Lennart Keglberg

Salgsingeniør B.Sc. ME

Sjælland

+45 60 40 48 97

lke@kirkholm.dk

Mads Riber

Salgsingeniør | B.Sc. Prod. Eng.

Sydjylland og Fyn 

+45 60 40 48 88

mri@kirkholm.dk

SKANDERBORG

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Godthåbsvej 33
8660 Skanderborg

FREDERICIA

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Bødkervej 7b, 1. tv.
7000 Fredericia

HØRSHOLM

Kirkholm Maskiningeniører A/S
Venlighedsvej 6
2970 Hørsholm